Suae quisque fortunae faber
Każdy jest kowalem własnego losu