Verba docent, exempla trahunt
Słowa uczą, przykłady pociągają