Legere et non intellegere neglegere est
Czytaś i nie rozumieś jest zaniedbaniem