Beatus, qui prodest, quibus potest
Szczęśliwy, kto pomaga, komu może