Admoneri bonus gaudet
Lucius Annaeus Seneca minor
Dobry człowiek z radością przyjmuje napomnienia