Usus magister est optimus
Marcus Tullius Cicero
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem