Primum non nocere
Hippocrates
Po pierwsze, nie szkodzić