Bene facit, qui ex aliorum erroribus sibi exemplum sumit
Dobrze czyni ten, kto uczy się na cudzych błędach