Scientiae radices amarae, fructus dulces
Wiedzy korzenie niemiłe, owoc słodki